Er zijn diverse gevalideerde vragenlijsten beschikbaar die zeer nuttig kunnen zijn bij de evaluatie en diagnosestelling van de professionele vermoeidheid. De oudste en meest gebruikte vragenlijst is de MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey) die initieel voor gezondheidswerkers werd ontwikkeld. Een later ontwikkelde vragenlijst is de BMS-10 (Burnout Measure Short version) waarin naar de verschillende graden van fysieke, mentale en emotionele uitputting wordt gepeild.
BMS-10 (Maslach-Pines Burnout Measure Short Version)
1
nooit
2
bijna nooit
3
zelden
4
soms
5
dikwijls
6
heel dikwijls
7
altijd
Vermoeid
Teleurgesteld in mensen
Hopeloos
Gevangen
Hulpeloos
Depressief
Fysiek zwak/ziek
Waardeloos/als een mislukking
Moeilijkheden om te slapen
"Ik heb er genoeg van"
De finale score = som van de scores voor de 10 vragen/10.
Uw score :  
BMS-10 score Graad van burn-out
≤ 2.4Zeer laag
2.5 - 3.4Laag
3.5 - 4.4Matig
4.5 - 5.4Hoog
≥ 5.5Zeer hoog